Netværket Epos

Det er vores erfaring, at vores brugere får endnu mere glæde og nytte af Epos-modulerne, hvis de har mulighed for at udveksle erfaringer og idéer med andre brugere.

Derfor har vi etableret Netværket Epos, der består af erfagrupper, hvor brugere med ensartede behov mødes. Endvidere består Netværket Epos af Styregruppen Netværket Epos.

Leder af Netværket Epos er Manager Lene Pedersen, Azets

 

Kontakt

 

Manager
Lene Pedersen
Tlf.: 44 51 82 38
E-mail: lene.pedersen@azets.com